Regulamin zakupów

Przyjmowanie i realizacja zamówień
 
Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 
Zamówienia przyjmowane są ze strony www.wydawnictwup.pl, wyjątkowo telefonicznie (+48 12) 662 67 56 lub faksem (+48 12 662 63-83).
 
Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem automatycznie generowaną informację o przyjęciu zamówienia.
 
Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po dotarciu do księgarni e-maila potwierdzającego przez klienta złożone zamówienie. 
 
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

Zamówienia od osób prywatnych są realizowane przez DANTE s.c. G. Baran, G. Fugiel 
ul. Wallek Walewskiego 4, 30-094 Kraków
tel.  (+48 12 626-48-04).
 
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (+48 12) 662 67 56 lub faksem (+48 12 662 63 83) pod warunkiem, że zamówienie nie zostało już zrealizowane.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, np. w przypadku wprowadzania nowych towarów do oferty.

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- płatność przy odbiorze za pobraniem (osoby prywatne) – rozliczenie z DANTE s.c. G. Baran, G. Fugiel", ul. Wallek Walewskiego 4, 30-094 Kraków

Przy zamówieniach instytucji i firm – płatność przelewem bankowym na konto PeKaO SA 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.
 
Dostawa  

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 
Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym oraz ustawy Prawo pocztowe, odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych. Koszt wysyłki wynosi 14 zł.
 
Zwroty i reklamacje

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może bez podania przyczyny zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. 
 
Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Księgarnia nie zwraca kosztów odesłania towaru przez Klienta.
 
Wszystkie towary dostępne w księgarni objęte są gwarancją producenta.
 
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.
 
Księgarnia nie przyjmuje reklamowanych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, księgarnia zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informację o przyczynach reklamacji. Reklamacja rozpatrywana jest najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili jej wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 
opracowanie Prekursor