Inny w edukacji i kulturze regionu

Zofia Budrewicz, Maria Sienko (red.)

Ósmy tom z serii Region – Edukacja – Kultura jest poświęcony problematyce wychowania do akceptacji odmienności kulturowej. Autorzy postawili sobie za cel wymianę doświadczeń badawczych, związanych z uczeniem poszanowania różnic kulturowych i traktowania ich jako czynnik rozwojowy.

Spis treści: Wielokulturowość w historii sztuki Krakowa a pojęcie wspólnego dziedzictwa w ujęciu śp. prof. Andrzeja Tomaszewskiego (Bogusław Krasnowolski); Jeszcze swój czy już obcy? Problemy tożsamościowe pogranicza góralsko-lachowskiego w świetle prac Sebastiana Flizaka (1881–1972) (Katarzyna Ceklarz); „Obcy” na swoim. Doświadczenie inności w przestrzeni wspólnej (Krystyna Kossakowska-Jarosz); „Heretyk z familoka” w poszukiwaniu szczęścia. Obrazy dzieciństwa w twórczości Janoscha – śląskiego pisarza nie tylko dla dzieci (perspektywa polsko-niemiecka) (Winfred Kaminski, Dorota Michułka); Odmieńcy w baśniach regionalnych (Agnieszka Miernik); Dlaczego Wanda nie chciała Niemca? Postawy wobec obcego na przestrzeni wieków (Katarzyna Lange); Różne oblicza inności w prozie dla młodzieży w okresie PRL-u (na przykładzie bohaterów Janiny Barbary Górkiewiczowej) (Małgorzata Chrobak); Wyobcowani pośród swoich. O przyczynach i skutkach zjawiska na przykładzie dzieł literackich Adolfa Dygasińskiego (Karolina Marchewka); Mityzacje obcego. O potrzebie regionalnego wychowania literackiego do różnorodności kulturowej (Zofia Budrewicz); Sami swoi i Obca w krzywym (?) zwierciadle serialu Ranczo (Maria Sienko); Inność jako wartość odkrywana w „ojczyźnie najbliższej”. Refleksje edukacyjne (Iwona Morawska); Nasz i nie nasz Inny. O uczniowskich refleksjach nad rolą doświadczeń wielokulturowych w życiu człowieka (Danuta Łazarska); Inny – bliski i daleki. Epizody dydaktyczne (Małgorzata Wójcik Dudek); Edukacja międzykulturowa na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej – projekt autorski (Kalina Grzegorczyk); Jestem z Huty. Językowy obraz dzielnicy oraz Innych w perspektywie tożsamości nowohuckiego ucznia (Katarzyna Grudzińska); Oswajanie z gwarą i tradycją lokalną w środowiskach etnocentrycznych (na przykładzie Śląska) (Helena Synowiec); Inne światy – obraz strzygi w dziecięcych konkretyzacjach (Danuta Krzyżyk); Przeciwdziałanie mowie nienawiści w szkole – zarys problemu, rekomendacje (Magdalena Stoch).

ISBN 978-83-8084-101-7
rok wydania 2017
format B5
oprawa miękka
stron 310
cena 26,00 zł
DO KOSZYKA

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
opracowanie Prekursor