Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach

Jakub Kozaczewski

Książka składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. Prace Monograficzne 814

Spis treści: Kerygmatyczna interpretacja poezji Zbigniewa Herberta – dialog z Marianem Maciejewskim 13; Poezja Tadeusza Różewicza wobec Boga religii, Boga wiary i fenomenu idolatrii 27; Biblia i „skatologia”. Wokół wiersza Tadeusza Różewicza Widziałem Go 43; „Odechciewa się pychy umierania”. Jeszcze o rozmowach Mistrza Mirona ze śmiercią 60; Ofiarowanie Izaaka oczami dziecka? O wierszu Wisławy Szymborskiej Noc 77; Po rachunku sumienia. O wierszu Czesława Miłosza Jak mogłem 92; Kenoza bez nawrócenia. O bohaterze powieści Tadeusza Nowaka A jak królem, a jak katem będziesz 109; Glosy do portretu Szymona Pietruszki (ze Świętym Piotrem w tle) 122; Nota bibliograficzna 137; Indeks nazwisk i utworów 138

ISBN 978-83-8084-096-6
ISSN 0239-6025
rok wydania 2018
format A5
oprawa miękka
stron 142
cena 21,00 zł
DO KOSZYKA

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
Klienci zainteresowani tą pozycją kupowali także
Językowy obraz kobiety i mężczyzny w rosyjskiej prozie wiejskiej
Karina Zając-Haduch

Monografia poświęcona jest badaniom nad obrazem świata ukształtowanym w środowisku wiejskim, kołchozowym, gdzie trudne warunki życia, izolacja od innego świata wpływają na jego widzenie i ocenę. Autorka wybrała do analizy dwa obrazy: kobiety i mężczyzny, obydwa przedstawione z punktu...

cena 16,00 zł
Językowy obraz konfliktów w tekstach rosyjskojęzycznych (1997–2009)
Mirosław Warchołek

Autor podejmuje próbę charakterystyki językowego obrazu wojny ujawniającego się w rosyjskojęzycznych tekstach mówiących o konflikcie rosyjsko-czeczeńskim. Materiałem językowym jest obszerny zbiór tekstów – rosyjskojęzycznej prozy i poezji poświęconej konfliktowi... więcej »

cena 16,00 zł
Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej
Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak (red.)

Monografia poświęcona jest aktywności środowisk lewicowych w okresie I wojny światowej. Przywraca pamięć o dokonaniach oraz błędach formacji ideowej, która w XIX i XX wieku odegrała doniosłą rolę historyczną. Dzięki zastosowanemu ujęciu komparatystycznemu, możliwe stało się... więcej »

cena 16,00 zł
Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha
Angela Bajorek

Obszerne studium poświęcone twórczości Janoscha, znanego ze słynnych w świecie książek ilustrowanych dla dzieci. Autorka obejmuje dociekaniami wszystkie dzieła twórcy, jego biografię, recepcję, wypowiedzi prasowe i wywiady, w tym wywiady, których udzielił jej pisarz. Prace... więcej »

cena 29,00 zł
Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej
Danuta Wolska (red.)

Publikacja ma charakter naukowo-popularyzatorski. Wskazuje na znaczenie wsparcia osób z niepełnosprawnością w procesie przygotowania do tranzycji, przejścia z systemu edukacji na rynek pracy. Stanowi ważny głos zarówno z perspektywy rozwoju pedagogiki specjalnej, jak i możliwości... więcej »

cena 19,00 zł
Prasa, biblioteka, książka na łamach "Nowego Dziennika"
Sabina Kwiecień, Beata Langer

Opracowanie dotyczy najważniejszego żydowskiego periodyku międzywojennego Krakowa. Głównym celem Autorek było ukazanie miejsca problemów bibliotecznych, wydawniczych i prasy na jego łamach. Prace Monograficzne 777 więcej »

cena 16,00 zł
więcej
opracowanie Prekursor