POLECAMY

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Pojęcie funkcji. Wiedza przedmiotowa nauczyciela matematyki
Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów
MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego
Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Marionnettes douloureuses. Analyse qualificative et fonctionnelle des personnages dans les drames d’Eugene lonesco
Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia
W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu (FASD) – Profilaktyka
Bezpieczeństwo ekologiczne
Okolica Mogiły
Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia
Kraków literacki w XIX wieku. Szkice
Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją
Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do pierwszej połowy XX w.)
Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski
Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004–2014
Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku i rola organizacji obywatelskich
Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sektora energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju

Nowości

Kraków literacki w XIX wieku. Szkice

Tadeusz Budrewicz
Renata Stachura-Lupa

Autorzy pokazują, jak toczył się literacki (poetycki) dyskurs lokalny, jak przemieniał się język i ideowe obszary literatury. Analizują twórczość przede wszystkim pisarzy urodzonych w latach trzydziestych i czterdziestych (Ludwika... więcej »

cena 29,00 zł

Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku

Mateusz Wyżga

Autor podejmuje problem ważny, związany z przemieszczaniem się, terytorialnym i społecznym, ludności wiejskiej w warunkach znacznych ograniczeń formalnych, ciążących na ludności chłopskiej w całym badanym okresie. Wpisuje migracje... więcej »

cena 35,00 zł

Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia

Dominika Sozańska

Książka ta jest odpowiedzią na pytanie, jakie są podobieństwa i różnice w programach proponowanych przez współczesne partie socjaldemokratyczne i katolicką naukę społeczną oraz dlaczego tak odmienne na pierwszy rzut oka doktryny... więcej »

cena 19,00 zł

Okolica Mogiły

Napoleon Ekielski
Tadeusz Budrewicz (wstęp i oprac.)

Tadeusz Budrewicz, pozwalając mówić utworom Ekielskiego, odsłania fragment wielkiej historii dziewiętnastowiecznego Krakowa – historii włączania ludności wiejskiej do narodowej wspólnoty i poszerzania patriotycznego imaginarium. więcej »

cena 25,00 zł

Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia

Marzena Błasiak-Tytuła

Monografia podejmuje problematykę, która dotyczy zagadnień związanych z rozwojem sprawności językowych dzieci bilingwalnych. Autorka zmierzyła się z niełatwymi wyzwaniami, jakie stawiają przed specjalistami od oceny rozwoju mowy, czyli... więcej »

cena 29,00 zł

Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sektora energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju

Justyna Rokitowska
Aleksander Wasiuta

Monografia jest bogata w rozmaite fakty. Aspekt polityczny obejmuje kontrakty i umowy międzynarodowe na dostawy surowców energetycznych do kraju oraz dywersyfikacje dostaw energii. Uwarunkowania polityczne ukazują, w jakim stopniu kraje radzą...

cena 25,00 zł
opracowanie Prekursor