Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920–1939

Jarosław Jastrzębski

Celem tej pracy jest przedstawienie profesury zwyczajnej jako instytucji prawnej, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej państwowych szkół akademickich, ale stanowiącej też w pewnym sensie część administracji państwowej. Monografia ta jest przede wszystkim pracą z zakresu historii administracji i historii prawa. Poza wypełnieniem istotnej luki badawczej ma w zamyśle dostarczyć usystematyzowanego materiału porównawczego dla potrzeb różnych dyscyplin naukowych. Praca ma charakter pionierski i jest owocem wieloletnich badań autora nad systemem szkolnictwa akademickiego II Rzeczypospolitej. Opracowanie ma niemal wyłącznie charakter źródłowy, a podstawę ustaleń stanowią głównie akty normatywne państwa polskiego z okresu międzywojennego oraz wyroki Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Prace Monograficzne 805

ISBN 978-83-8084-078-2
rok wydania 2017
oprawa miękka
chwilowo niedostępna
ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
opracowanie Prekursor