Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej

Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Pawlak, Jovita Vaškevič-Buś (red.)

Publikacja ukazuje różne obszary kształcenia doświadczeń, wiedzy i rozwoju dziecka, uwzględniając współczesne potrzeby małego odbiorcy, treści nauczania, metody i formy pracy najbardziej efektywne, które są prezentowane w teorii i praktyce pedagogicznej. Autorzy prezentują krytyczną dyskusję nad współczesnym podręcznikiem dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Prace Monograficzne 783

Spis treści: Iwona Czaja-Chudyba „Zagubione wartości – mądrość, krytycyzm i refleksyjność w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej”; Anna Szkolak-Stępień „Praca z podręcznikiem jako priorytetowy element kompetencji pragmatycznych nauczycieli wczesnej edukacji”; Bożena Pawlak „Możliwości i głębokość przetwarzania informacji w toku pracy z podręcznikiem”; Beata Drwal „Możliwości indywidualizacji w pracy z podręcznikami”; Maria Janas „Twórcze myślenie w podręcznikach edukacji zintegrowanej”; Katarzyna Myśliwiec „Nauczyciel – kreator świata przedstawionego w e-podręcznikach i multibookach”; Jovita Vaškevič-Buś „Teksty literackie w podręcznikach do kształcenia zintegrowanego”; Anna Zadęcka-Cekiera „Humor w podręcznikach szkolnych”; Barbara Nawolska, Joanna Żądło-Treder „Dziwny jest ten świat, czyli o wizji świata w zadaniach matematycznych”; Barbara Nawolska, Joanna Żądło-Treder „Dziecięca koncepcja matematyki tworzona przez zadania z podręczników szkolnych”; Ingrid Paśko „Przydatność dydaktyczna podręcznika w edukacji przyrodniczej w opinii nauczycieli kształcenia zintegrowanego”; Monika Glanowska, Bernadeta Kosztyła, Monika Waligóra „Dźwięki i muzyka w wybranych podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej”; Monika Nęcka „Ikonosfera podręczników szkolnych na przykładzie Elementarza Mariana Falskiego”; Urszula Dworska-Kaczmarczyk „Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej a treści z zakresu edukacji regionalnej – dziedzictwa kulturowego w regionie”; Ewa Żmijewska „Tożsamość kulturowa – wizja świata w wybranych elementarzach dla mniejszości”; Justyna Wojniak „Edukacja równościowa w szkole. Wątki antydyskryminacyjne w polskich podręcznikach dla pierwszego etapu kształcenia na tle wybranych krajów Unii Europejskiej”.

ISBN 978-83-8084-028-7
ISSN 0239-6025
rok wydania 2017
format B5
oprawa miękka
stron 192
cena 24,00 zł
DO KOSZYKA

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
Klienci zainteresowani tą pozycją kupowali także
Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się
Anna Szkolak-Stępień

Monografia poświęcona diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się, a więc: dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii. Jej odbiorcami mogą być kandydaci do zawodu nauczycielskiego, czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkolnej, rodzice, pedagodzy szkolni,... więcej »

cena 17,00 zł
Ocena i wspomaganie zdolności intelektualnych uczniów szkoły specjalnej
Elżbieta Lubińska-Kościółek, Krzysztof Wołoszczuk

Publikacja dotyka zagadnień istotnych z punktu widzenia pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie. W pierwszej części autorzy dokonali prezentacji podstawowych terminów związanych z inteligencją oraz wybranych koncepcji teoretycznych wskazujących na możliwość rozważania... więcej »

cena 17,00 zł
Analiza filozoficzna rozprawy Richarda Dedekinda Stetigkeit und irrationale Zahlen
Piotr Błaszczyk

Rozprawa R. Dedekinda jest niewątpliwie jedną z najsłynniejszych w całej historii matematyki. Zawiera bodaj najszerzej akceptowaną definicję pojęcia liczby rzeczywistej. Niniejsza praca jest wszechstronną analizą tej rozprawy, która może przyczynić się do głębszego rozumienia takich...

cena 33,60 zł
Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym
Małgorzata Bereźnicka

Monografia ma walory poznawcze i praktyczne. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym, kulturą pedagogiczną i pedagogizacją rodziców w Polsce. Część druga ma charakter empiryczny; na podstawie badań własnych Autorka stawia diagnozę... więcej »

cena 38,00 zł
Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności
Iwona Czaja-Chudyba

Praca ma charakter teoriopoznawczy oraz badawczy. Wynikające z badań wnioski potwierdzają potrzebę uświadamiania nauczycielom ważności wprowadzania konstruktywnego krytycyzmu do procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego ważna i aktualna staje się podstawowa teza niniejszej... więcej »

cena 35,00 zł
Przekład arii operowych jako specyficzne zagadnienie przekładoznawstwa
Elżbieta Sierosławska

Starannie przemyślane i sumiennie napisane studium z pogranicza muzykologii i przekładoznawstwa. Autorka wychodzi z założenia, iż arie operowe jako twory złożone: muzyczno-słowne wymagają specyficznej praktyki i teorii ich tłumaczenia. Książka powstała na podstawie bogatej i... więcej »

cena 22,00 zł
więcej
opracowanie Prekursor