Przemiany w gospodarce światowej. Wybrane aspekty

Janina Pach, Dorota Murzyn (red.)

Autorzy monografii poszukują odpowiedzi na pytania, w jakim kierunku zmierza i pod wpływem jakich zjawisk zmienia się gospodarka światowa. Koncentrują się na roli poszczególnych podmiotów gospodarczych w rozwoju gospodarki światowej, wpływie na niego takich zjawisk, jak globalizacja, integracja, konkurencyjność, nowych centrów gospodarczych świata, transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kierunku nowej gospodarki, roli międzynarodowych korporacji oraz innowacyjności w gospodarce światowej. ISSN 0239-6025 Prace Monograficzne nr 683

ISBN 978-83-7271-836-5
rok wydania 2013
format A5
oprawa miękka
stron 262
cena 18,00 zł
DO KOSZYKA

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
Klienci zainteresowani tą pozycją kupowali także
Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989
Renata M. Zając

Pierwsze syntetyczne ujęcie funkcjonowania i roli czasopism popularnonaukowych w okresie PRL-u. Autorka skonstruowała własną definicję czasopism popularnonaukowych, ustaliła grupę polskich czasopism popularnonaukowych wydawanych w latach 1945–1989, dokonała w jej obrębie kategoryzacji i...

cena 26,00 zł
Człowiek w zmieniającej się perspektywie
Zofia Szarota, Adrian Biela (red.)

Cywilizacja XXI wieku sprawiła, że technicyzacja, globalizacja i mediatyzacja życia poprawiła znacząco poziom codziennej egzystencji. Równocześnie niesamowity postęp techniczny powiązany z konsumpcyjnym stylem życia stwarza ogromne spektrum zagrożeń. Deaksjologizacja życia sprawia, że...

cena 19,00 zł
Dwory i dworki w kulturze regionu
Zofia Budrewicz, Maria Sienko (red.)

Siódmy tom z serii Region – Edukacja – Kultura poświęcony został historii, architekturze, miejscu oraz roli dworów i dworków polskich w rodzimym kulturowym krajobrazie, a w szczególności w krajobrazie „małych ojczyzn”. Koresponduje on bezpośrednio z wydanym w 2014 roku tomem... więcej »

cena 35,00 zł
Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe
Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka (red.)

Publikacja zawiera dziewiętnaście tekstów, których autorzy reprezentują różne ośrodki i dyscypliny naukowe. Przeanalizowano konsekwencje, jakie epidemie wywołały wśród ludzi i zwierząt, oraz zwrócono uwagę na aspekty metodologiczne związane ze sposobami badań nad występowaniem... więcej »

cena 42,00 zł
Przemysł zbrojeniowy. Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje
Rafał Kopeć (red.)

Przemysł zbrojeniowy jest jednym z elementów potencjału obronnego państwa. Monografia stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na problematykę przemysłu zbrojeniowego. Prace Monograficzne 747 więcej »

cena 18,00 zł
Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości
Magdalena Campion

Autorka analizuje zjawisko przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym w całej złożoności. Omawia podmioty mające wpływ na rozwój przedsiębiorczości, podkreślając, że samorząd lokalny jest ważnym partnerem we wspieraniu działań na rzecz dobra wspólnego. Monografia... więcej »

cena 27,00 zł
opracowanie Prekursor