Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym

Sławomir Kurek, Milena Lange

Autorzy zaprezentowali obserwacje zmian w zachowaniach prokreacyjnych dla lat 19902010, przyjmując jako punkt odniesienia dla sytuacji w Polsce zjawiska występujące w tym względzie w innych krajach europejskich, zwłaszcza tych najludniejszych. W pracy zastosowano kilka rodzajów miar (m.in. współczynnik dzietności teoretycznej, sumaryczny i grupowy współczynnik płodności, średni wiek matek w momencie wydawania na świat dzieci, udział urodzeń pozamałżeńskich). Autorzy główny nacisk położyli na zbadanie zmian zachowań prokreacyjnych nie tylko w układzie regionalnym Polski, ale też w przestrzeni wielkomiejskiej, tj. regionach miejskich największych miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania.

ISBN 978-83-7271-812-9
rok wydania 2013
format B5
oprawa miękka
stron 160
cena 21,00 zł
DO KSIĘGARNI

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
opracowanie Prekursor