Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości

Magdalena Campion

Autorka analizuje zjawisko przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym w całej złożoności. Omawia podmioty mające wpływ na rozwój przedsiębiorczości, podkreślając, że samorząd lokalny jest ważnym partnerem we wspieraniu działań na rzecz dobra wspólnego. Monografia może stanowić nie tylko ciekawą lekturę ze względu na nowoczesne podejście teoretyczne, ale również być wykorzystywana w praktyce przez przedsiębiorstwa, organizacje non-profit oraz samorządy. ISSN 0239-6025, Prace Monograficzne nr 623

ISBN 978-83-7271-737-5
rok wydania 2012
format A5
oprawa miękka
stron 316
cena 27,00 zł
DO KOSZYKA

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
Klienci zainteresowani tą pozycją kupowali także
Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989
Renata M. Zając

Pierwsze syntetyczne ujęcie funkcjonowania i roli czasopism popularnonaukowych w okresie PRL-u. Autorka skonstruowała własną definicję czasopism popularnonaukowych, ustaliła grupę polskich czasopism popularnonaukowych wydawanych w latach 1945–1989, dokonała w jej obrębie kategoryzacji i...

cena 26,00 zł
Człowiek w zmieniającej się perspektywie
Zofia Szarota, Adrian Biela (red.)

Cywilizacja XXI wieku sprawiła, że technicyzacja, globalizacja i mediatyzacja życia poprawiła znacząco poziom codziennej egzystencji. Równocześnie niesamowity postęp techniczny powiązany z konsumpcyjnym stylem życia stwarza ogromne spektrum zagrożeń. Deaksjologizacja życia sprawia, że...

cena 19,00 zł
Dwory i dworki w kulturze regionu
Zofia Budrewicz, Maria Sienko (red.)

Siódmy tom z serii Region – Edukacja – Kultura poświęcony został historii, architekturze, miejscu oraz roli dworów i dworków polskich w rodzimym kulturowym krajobrazie, a w szczególności w krajobrazie „małych ojczyzn”. Koresponduje on bezpośrednio z wydanym w 2014 roku tomem... więcej »

cena 35,00 zł
Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe
Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka (red.)

Publikacja zawiera dziewiętnaście tekstów, których autorzy reprezentują różne ośrodki i dyscypliny naukowe. Przeanalizowano konsekwencje, jakie epidemie wywołały wśród ludzi i zwierząt, oraz zwrócono uwagę na aspekty metodologiczne związane ze sposobami badań nad występowaniem... więcej »

cena 42,00 zł
Przemiany w gospodarce światowej. Wybrane aspekty
Janina Pach, Dorota Murzyn (red.)

Autorzy monografii poszukują odpowiedzi na pytania, w jakim kierunku zmierza i pod wpływem jakich zjawisk zmienia się gospodarka światowa. Koncentrują się na roli poszczególnych podmiotów gospodarczych w rozwoju gospodarki światowej, wpływie na niego takich zjawisk, jak globalizacja,... więcej »

cena 18,00 zł
Przemysł zbrojeniowy. Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje
Rafał Kopeć (red.)

Przemysł zbrojeniowy jest jednym z elementów potencjału obronnego państwa. Monografia stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na problematykę przemysłu zbrojeniowego. Prace Monograficzne 747 więcej »

cena 18,00 zł
opracowanie Prekursor