Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej spójności

Zofia Szarota (red.)

Ważny głos w dyskusji nad rolą badań andragogicznych w wyznaczaniu bieżących i przyszłych kierunków polityki społecznej, w debacie nad rolą i funkcjami oświaty dorosłych wobec globalizacji, informatyzacji i zdefiniowanych problemów społecznych. Priorytetowym zadaniem badawczym jest diagnoza rozmiaru problemu zagrożenia defaworyzacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, wskazanie grup defaworyzowanych, rozpoznanie strategii rozwiązywania problemów związanych z uczestnictwem społecznym oraz integracją społeczną, określenie kwestii społecznych, do złagodzenia których przyczynia się oświata dorosłych, opis jej narzędzi. ISSN 0239-6025, Prace Monograficzne nr 618

ISBN 978-83-7271-723-8
rok wydania 2012
format B5
oprawa miękka
chwilowo niedostępna
ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
opracowanie Prekursor