Społeczno-polityczne orientacje nauczycieli

Anna Kwatera

Autorka publikacji stawia pytanie, kim są nauczyciele naszych dzieci. W swych rozważaniach wychodzi z założenia, że nauczyciel powinien być dla uczniów nie tylko źródłem informacji, ale także przewodnikiem po świecie norm i wartości, aby w przyszłości stali się oni integralną częścią europejskiej i światowej społeczności, ponieważ to w okresie edukacji szkolnej kształtują się postawy, nawyki i system wartości. Autorka próbuje wzbogacić istniejące piśmiennictwo pedeutologiczne o wiedzę na temat postaw nauczycieli względem takich kwestii, jak: członkostwo Polski w Unii Europejskiej, demokracja, koncepcja państwa, ustrój społeczno-polityczny, wpływ na zmiany w polskim życiu społeczno-politycznym, kapitał społeczny a efektywność kształcenia. W książce przedstawiono zmiany roli społecznej nauczyciela w powojennej Polsce do czasów współczesnych. Pracę zamykają wnioski i postulaty dotyczące kierunków kształcenia nauczycieli w świetle otrzymanych wyników badań. ISSN 0239-6025, Prace Monograficzne nr 577

ISBN 978-83-7271-632-3
rok wydania 2011
format B5
oprawa miękka
stron 268
cena 25,20 zł
DO KSIĘGARNI

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
opracowanie Prekursor