Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg praw miejskich i lustracji królewszczyzn)

Ewa Młynarczyk

Obiektem zainteresowań Autorki jest, nieopracowana dotychczas, część leksyki ogólnej dotycząca handlu, a zwłaszcza historyczne słownictwo związane z lokalną wymianą towarową należące do leksyki potocznej, powszechnie używanej i rozumianej przez przeciętnego użytkownika polszczyzny. Bogatym źródłem tego słownictwa są teksty praw, przywilejów i statutów Krakowa, wydane przez Franciszka Piekosińskiego, obejmujące lata 1506-1696. Cennym uzupełnieniem słownictwa z zakresu ekonomii, gospodarki, a także handlu są teksty lustracji dóbr królewskich z roku 1564 i lat 1659-1664. Z obu tych źródeł Autorka wyekscerpowała słownictwo stanowiące językową realizację najważniejszych pojęć związanych z handlem – nazwy czynności i transakcji handlowych, nazwy spotkań, miejsc handlowych, nazwy uczestników wymiany handlowej, a także nazwy przedmiotu handlu oraz inne, m.in. związane z wartością (ceną) towarów. ISSN 0239-6025, Prace Monograficzne nr 573

ISBN 978-83-7271-626-2
rok wydania 0
format A5
oprawa miękka
stron 218
cena 14,70 zł
DO KOSZYKA

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
opracowanie Prekursor