Współczesne wyzwania dydaktyki szkoły wyższej

Agnieszka Domagała-Kręcioch, Olga Wyżga (red.)

Autorzy artykułów zawartych w niniejszym zbiorze wskazują na potrzebę wprowadzenia zmian w kształceniu uniwersyteckim, uwzględniających przeobrażenia w otaczającej nas rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej, politycznej i edukacyjnej. Nawiązując do założeń współczesnej dydaktyki, ukazują proces dydaktyczny jako teorię kształcenia i samokształcenia człowieka. Dostrzegają istotną rolę dydaktyki szkoły wyższej nastawionej na wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju studenta, jego samodzielnego myślenia oraz kształtowania postaw innowacyjnych i kreatywnych. Uwzględniają przy tym fakt, że zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest procesem dynamicznym, podlegającym nieustannej ewolucji. [ISSN 0239-6025, Prace Monograficzne nr 541]

ISBN 978-83-7271-558-6
rok wydania 2009
format B5
oprawa miękka
stron 222
cena 24,15 zł
DO KOSZYKA

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
Klienci zainteresowani tą pozycją kupowali także
Analiza filozoficzna rozprawy Richarda Dedekinda Stetigkeit und irrationale Zahlen
Piotr Błaszczyk

Rozprawa R. Dedekinda jest niewątpliwie jedną z najsłynniejszych w całej historii matematyki. Zawiera bodaj najszerzej akceptowaną definicję pojęcia liczby rzeczywistej. Niniejsza praca jest wszechstronną analizą tej rozprawy, która może przyczynić się do głębszego rozumienia takich...

cena 33,60 zł
Co dzieci wiedzą o emocjach
Barbara Górecka-Mostowicz

Koncepcja rozwoju poznawczej reprezentacji emocji przedstawiona w niniejszej pracy jest efektem długoletnich poszukiwań badawczych, teoretycznych i empirycznych Autorki. Poszukuje ona odpowiedzi na pytanie: co dzieci wiedzą o emocjach i jak wiedza ta zmienia się w ontogenezie? Jest to zatem... więcej »

cena 5,25 zł
Metodologia matematyki jako przedmiot badań antropomatematycznych
Anna K. Żeromska

Głównym celem pracy jest poznanie uwarunkowań procesu nauczania–uczenia się matematyki, aby można było postawić diagnozę kryzysu w zakresie nauczania tego przedmiotu na różnych poziomach edukacji. Autorce zależy na humanizacji obrazu matematyki w jej szkolnym ujęciu i złagodzeniu... więcej »

cena 21,00 zł
Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności
Iwona Czaja-Chudyba

Praca ma charakter teoriopoznawczy oraz badawczy. Wynikające z badań wnioski potwierdzają potrzebę uświadamiania nauczycielom ważności wprowadzania konstruktywnego krytycyzmu do procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego ważna i aktualna staje się podstawowa teza niniejszej... więcej »

cena 35,00 zł
Pedagogika i psychoanaliza. Potrzeba – pragnienie – Inny. Konteksty epistemologiczne dla pedagogiki w świetle psychoanalitycznej koncepcji Jacques’a Lacana
Hanna Stępniewska-Gębik

Autorka podjęła temat powiązań pomiędzy psychoanalizą a pedagogiką. Analizuje różne kwestie, m.in. poglądy czołowych przedstawicieli pedagogiki polskiej (Hessen, Mysłakowski, Suchodolski i in.) na temat psychoanalizy; teorię Jacques’a Lacana w kontekście procesu wychowawczego,... więcej »

cena 10,50 zł
Przekład arii operowych jako specyficzne zagadnienie przekładoznawstwa
Elżbieta Sierosławska

Starannie przemyślane i sumiennie napisane studium z pogranicza muzykologii i przekładoznawstwa. Autorka wychodzi z założenia, iż arie operowe jako twory złożone: muzyczno-słowne wymagają specyficznej praktyki i teorii ich tłumaczenia. Książka powstała na podstawie bogatej i... więcej »

cena 22,00 zł
więcej
opracowanie Prekursor