Elementy socjologii przestrzeni w badaniach empirycznych

Anna Rębowska

Praca jest interesująca i pożyteczna, ponieważ dostarcza wiedzy zebranej przez Autorkę w podwójnej roli architekta i socjologa, co pozwala jej oglądać miejską rzeczywistość szerzej niż tylko w perspektywie jednej dyscypliny. Pierwsza część podsumowuje wyniki badań nad elementarnymi jednostkami struktury społeczno-przestrzennej miasta: rodziną i jej mieszkaniem, osiedlem mieszkaniowym, relacjami osiedle–miasto. W części drugiej, po obszernym omówieniu problematyki gospodarowania przestrzenią, wspomniane zostaną badania podejmowane we współpracy z planistami od początku lat 80. Tom zamykają ogólne refleksje poświęcone ocenie stopnia zmian instytucjonalnych, jakie zaszły w strukturze zarządzania procesami gospodarowania przestrzenią, w świetle istniejących przepisów prawnych i założeń ideologicznych różnych podmiotów biorących w nich udział. [ISSN 0239-6025, Prace Monograficzne nr 533]

ISBN 978-83-7271-548-7
rok wydania 2009
format A5
oprawa miękka
stron 174
cena 19,95 zł
DO KOSZYKA

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
opracowanie Prekursor