Nazwisko: tożsamość i więzi rodzinne. Interdyscyplinarne konteksty socjologii rodziny

Mirosław Boruta

Z opinii recenzentów: Nazwisko – jak we Wstępie stwierdza Autor – jest przedmiotem zainteresowań różnych dyscyplin naukowych: socjologii (rodziny), antropologii (kulturowej, a nawet fizycznej – genetyki), historii (genealogii) i językoznawstwa (antroponimii). Mirosław Boruta dąży do syntetycznej charakterystyki fenomenu pod nazwą nowej subdyscypliny, jaką – jego zdaniem – ma być tytułowa „socjologia nazwiska”. Jest to wartościowe dzieło, cenne także dla językoznawstwa (socjolingwistyki i problemu glottogenezy). Na uznanie zasługuje zasięg podjętej problematyki, imponująca znajomość ogromnej literatury przedmiotu oraz wielowymiarowe ujęcie. Leszek Bednarczuk Pochwalam wysiłek Autora zmierzający do naukowego sporządzenia katalogu znaczeń przypisywanych nazwisku. Analizę nazwiska pod kątem wartości kulturowej, estetycznej, społecznej, rodzinnej. W wymiarze grupy społecznej lub lokalnej, pod kątem nośnika informacji, jako znaku rozpoznawczego czy elementu ładu społecznego. Te elementy i wartości nazwiska nie tracą na wartości dzisiaj w epoce PESEL-i i NIP-ów. Słusznie pisze Autor, że nazwisko jako kategoria socjologiczna jest ważną wartością życiową, bo odwołuje się do dobra, więzi społecznej – szczególnie rodzinnej, bo jest kluczem do określenia tożsamości jednostki. Władysław Jacher [ISSN 0239-6025, Prace Monograficzne nr 494]

ISBN 978-83-7271-476-3
rok wydania 2008
format B5
oprawa miękka
stron 344
chwilowo niedostępna
ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości

DODAJ DO SCHOWKA
opracowanie Prekursor