POLECAMY

Poetyka losu i historii
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobietą z kręgów szlacheckich
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Możliwości terapii i wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
Przenicowana rzeczywistość. Świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta
Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Objaw – znak – kod. Rozważania w kontekście prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka
Prawne aspekty świadczenia usług w Szwajcarii przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej
Psychologia w promowaniu zdrowia. Muzyka – sztuka – media
Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej
Po latach traumy. Psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944–1956
Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej
Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach
Inny w edukacji i kulturze regionu
Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920–1939
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Spiekane kompozyty stalowe wzmacniane dwuborkiem tytanu

Nowości

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży

Tadeusz Budrewicz
Magdalena Sadlik

Niniejsza monografia to interesująca opowieść o XIX-wiecznych peregrynacjach. Autorzy odkrywają przed Czytelnikiem barwny, wieloaspektowy obraz polskiej kultury końca XIX stulecia. Starannie rekonstruowane okoliczności towarzyszące wojażom...

cena 28,00 zł

Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947

Józef Łaptos

UNRRA – wojenne dziecko Narodów Zjednoczonych, zwiastun nowych lepszych czasów, trwałego pokoju i nowego porządku światowego. Miała za zadanie leczyć rany świata, poprzez solidarną pomoc w odbudowie infrastruktury ekonomicznej do stopnia...

cena 39,00 zł

Prawne aspekty świadczenia usług w Szwajcarii przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej

Inga Kawka
Małgorzata Kożuch

Celem monografii badań wskazanie i scharakteryzowanie barier prawnych i administracyjnych, które muszą pokonać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z państw członkowskich UE, chcąc wykonywać działalność usługową lub świadczyć... więcej »

cena 22,00 zł
opracowanie Prekursor