POLECAMY

Prasa w warsztacie badawczym historyka
W stronę lektury. Propozycje tekstów do opracowania lekcyjnego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów
Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach
Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha
Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne
Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej
Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej
Politologii model krytyczny
Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych
Językowy obraz kobiety i mężczyzny w rosyjskiej prozie wiejskiej
Językowy obraz konfliktów w tekstach rosyjskojęzycznych (1997–2009)
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – konteksty indywidualne i środowiskowe, t. 4.2
Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Poetyka losu i historii
Natura – Człowiek – Kultura
Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków z Wielkiej Brytanii. Coventry
Inny w edukacji i kulturze regionu

Nowości

Inny w edukacji i kulturze regionu

Zofia Budrewicz
Maria Sienko (red.)

Ósmy tom z serii Region – Edukacja – Kultura jest poświęcony problematyce wychowania do akceptacji odmienności kulturowej. Autorzy postawili sobie za cel wymianę doświadczeń badawczych, związanych z uczeniem poszanowania różnic... więcej »

cena 26,00 zł

Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Marcin Sarna

Monografia ujmuje wszystkie najważniejsze zjawiska obecne w polskich studiach iberystycznych, z uwzględnieniem tych rzadko poruszanych, jak status przekładoznawstwa, nauczanie historii Hiszpanii, nauczanie kultury, nauczanie w grupach... więcej »

cena 29,00 zł

Pochwała wiedzy negatywnej. Szkice na obie ręce

Krzysztof Mudyń

Publikacja składa się z trzynastu tekstów, które na pozór dotyczą dość różnych kwestii. Pięć wiąże się bezpośrednio z obecną w tytule ideą wiedzy negatywnej. Pozostałe zaś odnoszą się do kwestii zasobów oraz bardzo... więcej »

cena 19,00 zł
opracowanie Prekursor