POLECAMY

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Etyka w coachingu. Źródła efektywnego zarządzania
Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów
Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow
Status partnerów społecznych w prawie pracy
Wybrane zagadnienia filozoficzne dydaktyki i pedagogiki
Natura – Człowiek – Media
Bezpieczeństwo państwa. Służby specjalne. Działania niekonwencjonalne
Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie
Sto lat samotności pięćdziesiąt lat później
Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku
Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym
Witold Adam książę Czartoryski (1822–1865)
Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym
Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu
Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sektora energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice
Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski
Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004–2014
Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec
Kraków literacki w XIX wieku. Szkice
Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia
Okolica Mogiły
Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia
Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego

Nowości

Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym

Jakub Pieczara
Natalia Ryś
Magdalena Woszczek (red.)

Publikacja liczy 17 tekstów poświęconych kulturowym artykulacjom tytułowych gnuśności, lenistwa i złych nawyków. Zbiór artykułów jest efektem współpracy doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z badaczami reprezentującymi...

cena 21,00 zł

Sto lat samotności pięćdziesiąt lat później

Marcin Sarna
Jorge Cabezas Miranda (red.)

Książka, ilustrowana przez Piotra Kłoska, stanowi zbiór refleksji ukazujących, jak dzieło Gabriela Garcíi Márqueza jest odbierane współcześnie. Jej cechą jest mnogość ujęć oraz wielokulturowość, wieloaspektowość (literatura,... więcej »

cena 39,00 zł

Witold Adam książę Czartoryski (1822–1865)

Barbara Obtułowicz

Książka poświęcona Witoldowi Adamowi Czartoryskiemu zawiera wątki zupełnie nieznane dotychczasowej literaturze przedmiotu. Biografia stanowi efekt długotrwałych kwerend archiwalnych i bibliotecznych, głębokiego namysłu nad problematyką...

cena 40,00 zł

Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego

Katarzyna Możdżeń

W pracy podjęto próbę poznania mechanizmów regulacji oraz modyfikacji przebiegu wybranych procesów życiowych trzech pospolitych gatunków mchów: Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop., Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm., Pleurozium...

cena 16,00 zł

Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym

Celestyna Grzywniak
Beata Sufa
Jovita Vaškevič-Buś (red.)

Kompetencje społeczne w dużym stopniu wpływają na osiąganie sukcesów w życiu szkolnym, a później zawodowym, dlatego tak ważne jest ich rozwijanie już u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Książka w sposób jasny i klarowny analizuje,... więcej »

cena 16,00 zł

Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku

Tadeusz Budrewicz

Autor książki, opowiadając o pożegnaniach pisarzy, składa hołd polskiemu wiekowi XIX. Bohaterami tekstów są pisarze wielcy (m.in. Kraszewski, Prus, Konopnicka), pisarze ledwie pamiętani (m.in. Lam, Żmichowska, Bałucki), jak i ci zupełnie...

cena 27,00 zł
opracowanie Prekursor