POLECAMY

Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 3. Technika na łamach
Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954 – 1970. Wybór dokumentów
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją
Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do pierwszej połowy XX w.)
Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski
Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004–2014
Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku i rola organizacji obywatelskich
Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec
Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec
Kraków literacki w XIX wieku. Szkice
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 2. Związki nauki ze sztuką
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 1. Dzieje i rozwój
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze
Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
1866. Odbudowa samorządu krakowskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice
Pojęcie funkcji. Wiedza przedmiotowa nauczyciela matematyki

Nowości

Artysta w fabryce. Dwa oblicza mecenatu przemysłowego w PRL

Bernadeta Stano

Rozprawa dotyczy ważnego problemu – relacji sztuki i przemysłu w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Jest to studium z zakresu życia artystycznego, którego autorka, opierając się na obszernej kwerendzie archiwalnej i prasowej, zarówno... więcej »

cena 41,00 zł

Między propagandą a rzeczywistością. Mieszkanki Nowej Huty w latach 1956–1970

Agnieszka Chłosta-Sikorska

Autorka zarysowała portret zbiorowy kobiet żyjących w Nowej Hucie w latach 1956–1970. Ukazała szereg ciekawych informacji na temat realiów Polski w okresie, gdy I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był...

cena 34,00 zł

Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004–2014

Klaudia Cenda-Miedzińska

Zagadnienie dotyczące statusu dzieci, osób w zasadzie bezbronnych, budzi szczególne emocje. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, iż nie pominięto naruszeń praw przez żadną ze stron konfliktu. Autorka wskazuje także na zagrożenia...

cena 34,00 zł

Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec

Agnieszka Polończyk

Monografia poświęcona jest problematyce kultury organizacji, jaką są siły zbrojne Niemiec. Autorka interesuje się Bundeswehrą od czasu jej utworzenia, przez czasy współczesne, aż do prognozowanych lat 30. XXI wieku, jej szeroko... więcej »

cena 25,00 zł

Kraków literacki w XIX wieku. Szkice

Tadeusz Budrewicz
Renata Stachura-Lupa

Autorzy pokazują, jak toczył się literacki (poetycki) dyskurs lokalny, jak przemieniał się język i ideowe obszary literatury. Analizują twórczość przede wszystkim pisarzy urodzonych w latach trzydziestych i czterdziestych (Ludwika... więcej »

cena 29,00 zł

Pojęcie funkcji. Wiedza przedmiotowa nauczyciela matematyki

Miroslawa Sajka

Treść książki koncentruje się wokół dwóch głównych kręgów tematycznych. Jeden z nich poświęcony jest kluczowemu dla matematyki pojęciu funkcji, jego poznaniu i rozumieniu, drugi zaś – teoretycznym, badawczym i praktycznym aspektom...

cena 16,00 zł
opracowanie Prekursor