POLECAMY

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie
Sto lat samotności pięćdziesiąt lat później
Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku
Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym
Witold Adam książę Czartoryski (1822–1865)
Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy
Troska o siebie wobec innego – prolegomena
Ku pełni życia. Pedagogiczno-społeczne implikacje w myśli Benedykta XVI
Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych
Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 2
Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia
Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej
(Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej
W kierunku sztuki ukrytej. Historia Janusza Kaczorowskiego
Natura – Człowiek – Media
Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice
Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski
Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004–2014
Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec
Kraków literacki w XIX wieku. Szkice
Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia
Okolica Mogiły
Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia
Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sektora energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju
Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu
Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej (1942–1952)

Nowości

(Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej

Małgorzata Chrobak
Katarzyna Wądolny-Tatar (red.)

Książka stanowi zbiór refleksji autorstwa wybitnych badaczek i badaczy literatury dziecięcej. Wnosi nową wiedzę na temat życia i twórczości Antoniny Domańskiej. więcej »

cena 29,00 zł

W kierunku sztuki ukrytej. Historia Janusza Kaczorowskiego

Krzysztof Siatka

Monografia odkrywa przed czytelnikiem twórczość Janusza Kaczorowskiego. Opowieść o jego życiu, aktywności oraz postawie odstąpienia od działalności artystycznej i rezygnacji z funkcjonowania w tradycyjnym obiegu sztuki osadzona jest w... więcej »

cena 18,00 zł

Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej (1942–1952)

Hubert Chudzio
Mariusz Solarz

W publikacji opisano 14 polskich nekropolii (w tym oddzielnych cmentarzy oraz kwater na brytyjskich miejscach spoczynku) zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Ugandy, Tanzanii, Zambii i Zimbabwe. więcej »

cena 55,00 zł

Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych

Teresa Zbyrad

Autorka podejmuje zagadnienie sekularyzacji i jej wpływu na małżeństwo i rodzinę. Wychodząc od opisu znaczenia i miejsca religii w życiu indywidualnym i społecznym, wskazuje na źródła i przejawy sekularyzacji. Następnie ukazuje obraz... więcej »

cena 30,00 zł

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia

Sylwester Bębas
Wioleta Adamczyk-Bębas

Książka jest wyrazem refleksji naukowej autorów nad problematyką odpowiedzialnego rodzicielstwa z uwzględnieniem współczesnych warunków i specyfiki poruszanych problemów. więcej »

cena 18,00 zł

Witold Adam książę Czartoryski (1822–1865)

Barbara Obtułowicz

Książka poświęcona Witoldowi Adamowi Czartoryskiemu zawiera wątki zupełnie nieznane dotychczasowej literaturze przedmiotu. Biografia stanowi efekt długotrwałych kwerend archiwalnych i bibliotecznych, głębokiego namysłu nad problematyką...

cena 40,00 zł
opracowanie Prekursor