POLECAMY

Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Birmingham
Bezpieczeństwo w nowych czasach
Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Vol. 3
Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne
Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej
Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Coventry
Między rymem a Muzą
Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze
Prasa w warsztacie badawczym historyka
Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej
Zamszowe buty. Kronika śmierci Luisa Gonzáleza
Logopedyczny wiersz pajdialny
iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucje, antynomie, konteksty
Ocena i wspomaganie zdolności intelektualnych uczniów szkoły specjalnej
W poszukiwaniu equilibrium. Równowaga strategiczna i polityka bezpieczeństwa USA w latach 1945–2015
Nazwisko jako fundament tożsamości poza Ojczyzną. Gruzińska gałąź Poniatowskich
Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce

Nowości

Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce

Mieczysław Mazur

W publikacji przedstawiono 152 gatunki z podrodziny Entiminae. Podstawowymi źródłami danych były publikacja faunistów działających na terenie Polski od połowy XIX wieku do współczesności oraz zbiór autora założony w 1976 roku i... więcej »

cena 19,00 zł

Bezpieczeństwo w nowych czasach

Zbigniew Kwiasowski
Katarzyna Pabis-Cisowska
Marek Pietrzyk (red.)

Zbiór, w którym autorzy wskazują na potrzebę reorientacji myślenia na temat bezpieczeństwa. Książkę podzielono na dwie części. Część pierwsza, o charakterze interdyscyplinarnym, zawiera dziesięć tekstów dotyczących wyników badań...

cena 21,00 zł

Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne

Bożena Muchacka
Michał Głażewski
Bożena Pawlak
Aleksandra Litawa (red.)

Praca stanowi ważny głos w społecznej dyskusji na temat wspólnej przestrzeni edukacyjnej w perspektywie przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Analizuje wybrane aspekty życia społecznego w kontekstach ich wzajemnego przenikania,... więcej »

cena 19,00 zł
opracowanie Prekursor