POLECAMY

Kraków literacki w XIX wieku. Szkice
Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem
Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją – konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli
Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975)
Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
Szkoła polska od XVIII do XXI wieku
Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury
Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia
Dziecko w świecie miary. Kształtowanie pojęć: długości, pola, objętości, masy, czasu i temperatury w edukacji elementarnej
Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości
Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie
Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu
Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow
Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie
Witold Adam książę Czartoryski (1822–1865)
Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych
Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia
(Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej
Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej (1942–1952)
Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo
Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV–XVIII wieku
Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia)

Nowości

Dziecko w świecie miary. Kształtowanie pojęć: długości, pola, objętości, masy, czasu i temperatury w edukacji elementarnej

Barbara Nawolska
Joanna Żądło-Treder

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza pozwala zapoznać się z pojęciami dotyczącymi jednostek miary. Druga dotyczy dydaktycznych koncepcji kształtowania pojęcia miary. Może posłużyć nie tylko nauczycielom, ale też wszystkim,...

cena 17,00 zł

Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych

Józefa Matejek

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych, podstaw funkcjonowania tej formy opieki nad dzieckiem, sytuacji prawno-rodzinnej dzieci, ich przyszłości (usamodzielnienia), a także... więcej »

cena 16,00 zł

Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia

Ewelina Sobocha
Danuta Wolska (red.)

Monografia stanowi próbę wyjaśnienia złożoności funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, zawiera ciekawe wyzwania i propozycje dotyczące działań terapeutycznych i pomocowych. Stanowi cenne... więcej »

cena 19,00 zł

Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury

Jakub Kosek (red.)

Artyści i sceny… to praca interdyscyplinarna – choć z wyraźnym przechyłem w stronę analiz okołoliterackich – podejmująca różnorodną tematykę: od estetyki i performatywności, poprzez elementy historii gatunku, po wyrafinowane studia...

cena 19,00 zł

Przymierze ze światem. O twórczości Zofii Żurakowskiej

Zofia Budrewicz

Twórczość Zofii Żurakowskiej od dawna zasługiwała na przypomnienie i uwagę wszystkich zainteresowanych literaturą przeznaczoną dla młodego odbiorcy, a także kulturą literacką dwudziestolecia międzywojennego. więcej »

cena 26,00 zł
opracowanie Prekursor