POLECAMY

Słowacki - teatr i sen. Romantyczne postscriptum
Gamification for engagement with language learning tasks
Men, Nature & Morals
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 2
Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej
Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana
Próchnica
Irlandia na pomoc! Irlandia na pomoc Polsce! William Smith O’Brien i kwestia polska
Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim
Z pamięci dziecka. Aktion Saybusch – relacje źródłowe Polaków wysiedlonych z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej
Możliwości wykorzystania koncepcji relacji pedagogicznej Maxa van Manena w teorii wychowania, t. 1
Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych
Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918). Instytucja i ludzie
Wyzwania komunikacji międzykulturowej – obszary współdziałania i  wymiany
Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym
Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin
Imaginautka zaangażowana. Twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku
Internet a niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia
Literackie miejsca peryferyjne
Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie
Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej
Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska
Teatralia znane i nieznane
Galicyjskie drogi ku niepodległości
Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym
Węzłowe problemy mediacji w sprawach cywilnych
Małżeństwo – miłość – prokreacja. Ku wychowaniu do odpowiedzialności
Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie
Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia
Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej
Kultura literacka i artystyczna na łamach „Przekroju” Mariana Eilego. T. 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945–1948
Ingardenowskie tropy w edukacji. W hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku
Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne
Hotelarstwo unikatowe w Polsce. Uwarunkowania rozwoju
 Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 3
Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy
W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym
Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka. Konteksty teoretyczne i praktyczne (pierwszy rok życia)
A mazing labyrinth: John Donne’s prose in translation
Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce
Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia
Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy
Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska
Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta
Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę  we Włoszech epoki odrodzenia
Ojcowie pisarze i córki pisarki
Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku
Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu
Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
Prawo – negocjacje – demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych
Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku
Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020
U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne
Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990
Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe
W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje
Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa
Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Sprawczość sztuki
Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie
Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Aspects of social and pedagogical work. Selected issues
Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza

Nowości

Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej

Jakub Kosek (red.)

Studia nad muzyką metalową są w Polsce zupełnie nowym obszarem badawczym i – jak dotychczas – poza rozproszonymi artykułami w książkach poświęconych rockowi czy muzyce popularnej poświęcono jej niewiele szerzej zakrojonych... więcej »

cena 26,00 zł

Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie

Sylwester Bębas
Katarzyna Gucwa-Porębska

Celem pracy jest charakterystyka dysfunkcjonalności rodziny w kontekście wychowania, profilaktyki i wsparcia. Monografia ma charakter teoretyczno-badawczy, ujmuje szeroko i wieloaspektowo podejmowany problem. Zawiera przede wszystkim aspekty... więcej »

cena 25,00 zł

Literackie miejsca peryferyjne

Krystyna Latawiec

Książka składa się z pięciu obszernych szkiców. Cztery z nich są portretami współczesnych pisarzy, których życie i twórczość ściśle wiąże się z obszarem dawniej nazywanym Małopolską Wschodnią, dziś podzielonym między... więcej »

cena 25,00 zł

Słowacki - teatr i sen. Romantyczne postscriptum

Ewa Łubieniewska

Nowa książka profesor Ewy Łubieniewskiej przynosi studia o pograniczach teatru i snu w twórczości autora Snu srebrnego Salomei. Czytelnik otrzymuje głębokie analizy utworów Słowackiego, które składają się na swoistą syntezę jego... więcej »

cena 40,00 zł

Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska

Barbara Obtułowicz

Najnowsza propozycja Barbary Obtułowicz doskonale wpisuje się w dotychczasowy cykl biografii przygotowanych przez krakowską badaczkę, podobnie jak wcześniejsze pozycje książkowe, oferując wielowymiarowy obraz postaci niezwykle ciekawej:... więcej »

cena 50,00 zł

Galicyjskie drogi ku niepodległości

Stanisław Koziara (red.)
Mariusz Wołos (red.)

Tytułowa formuła tej publikacji jest wiernym odwzorowaniem przewodniego hasła, jakie w roku 2018 towarzyszyło na terenie Ziemi Dąbrowskiej obchodom stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kierowany do czytelniczego odbioru tom prac...

cena 28,00 zł
opracowanie Prekursor