POLECAMY

Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Jerzy Giedroyc, Michał Sokolnicki. Korespondencja 1947–1960
Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki
Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w wybranych obszarach edukacyjnych
Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
1866. Odbudowa samorządu krakowskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa
Nowe obszary wolności i zniewolenia człowieka. Wybrane aspekty biologiczno-społeczno-edukacyjne
Development of the concept of democratic parliamentarism in Poland
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i WOPR
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne
Troski egzystencjalne w starości. Ujęcie geragogiczne
Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro
Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Vol. 4. Towards Questions and Answers about Human Well-being
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
Objaw – znak – kod. Rozważania w kontekście prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka
Spiekane kompozyty stalowe wzmacniane dwuborkiem tytanu
Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze
Dom, codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne
Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne
Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice

Nowości

Kultura – sztuka – edukacja, t. III

Barbara Kurowska
Kinga Łapot-Dzierwa (red.)

Publikacja łączy trzy ważne zagadnienia: kulturę, sztukę i edukację, które wzajemnie się przenikają, uzupełniają i oddziałują. Nawiązuje do współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Analizuje również zjawiska i problemy we...

cena 35,00 zł

Diagnoza małego dziecka. Konteksty interdyscyplinarne

Barbara Cygan

Autorka wpisuje się swą publikacją w obszar rozwiązań praktycznych ważnych dla pedagogiki, szczególnie w kontekście znaczenia diagnozy interakcyjnej oraz wspomagania i wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, co pokazuje w...

cena 21,00 zł

Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice

Agnieszka Fluda-Krokos (red.)

Publikacja zawiera 22 teksty poświęcone ekslibrisowi. Ich autorami są polscy i zagraniczni badacze, kolekcjonerzy i miłośnicy proweniencji, reprezentujący różne instytucje nauki i kultury – uniwersytety, muzea, biblioteki, galerie. Prace...

cena 31,00 zł
opracowanie Prekursor