POLECAMY

Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Na przykładzie województwa małopolskiego
Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Vol. 4. Towards Questions and Answers about Human Well-being
Wyrazić smutek. Szkice o elegii rosyjskiej XIX wieku
Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro
Troski egzystencjalne w starości. Ujęcie geragogiczne
Jerzy Giedroyc, Michał Sokolnicki. Korespondencja 1947–1960
Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki
Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w wybranych obszarach edukacyjnych
Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
1866. Odbudowa samorządu krakowskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa
Nowe obszary wolności i zniewolenia człowieka. Wybrane aspekty biologiczno-społeczno-edukacyjne
Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach
Jerzy Giedroyc, Michał Sokolnicki. Korespondencja 1947–1960
Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Objaw – znak – kod. Rozważania w kontekście prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka
Prawne aspekty świadczenia usług w Szwajcarii przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej
Spiekane kompozyty stalowe wzmacniane dwuborkiem tytanu
Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze
Dom, codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne
Development of the concept of democratic parliamentarism in Poland

Nowości

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5

Katarzyna Parys
Małgorzata Trojańska
Agnieszka Ochman (red.)

Przedmiotem rozważań opracowania uczyniono zjawisko dobrostanu, jego uwarunkowania, wymiary i wskaźniki. W pracy wyodrębniono dwie części. Pierwsza odsłania różne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zwracając uwagę na ich... więcej »

cena 23,00 zł

1866. Odbudowa samorządu krakowskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa

Łukasz Tomasz Sroka
Konrad Meus (red.)

Celem książki jest nie tylko przybliżenie okoliczności towarzyszących tytułowej odbudowie samorządu miejskiego w „duchowej” stolicy Polski – drugim obok Lwowa najważniejszym mieście Galicji, ale także ukazanie dotychczas słabo lub...

cena 24,00 zł
opracowanie Prekursor