POLECAMY

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow
Natura – Człowiek – Media
Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie
Sto lat samotności pięćdziesiąt lat później
Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku
Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym
Witold Adam książę Czartoryski (1822–1865)
Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy
Troska o siebie wobec innego – prolegomena
Ku pełni życia. Pedagogiczno-społeczne implikacje w myśli Benedykta XVI
Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych
Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 2
Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia
Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów
Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice
Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski
Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004–2014
Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec
Kraków literacki w XIX wieku. Szkice
Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia
Okolica Mogiły
Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia
Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sektora energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju
Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej

Nowości

Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych

Teresa Zbyrad

Autorka podejmuje zagadnienie sekularyzacji i jej wpływu na małżeństwo i rodzinę. Wychodząc od opisu znaczenia i miejsca religii w życiu indywidualnym i społecznym, wskazuje na źródła i przejawy sekularyzacji. Następnie ukazuje obraz... więcej »

cena 30,00 zł

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 2

Artur Dariusz Kubacki
Katarzyna Sowa-Bacia (red.)

Publikacja to druga część serii Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Podjęte w niej rozważania oscylują wokół zagadnień związanych z dydaktyką języków obcych i dydaktyką przekładu. więcej »

cena 16,00 zł

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia

Sylwester Bębas
Wioleta Adamczyk-Bębas

Książka jest wyrazem refleksji naukowej autorów nad problematyką odpowiedzialnego rodzicielstwa z uwzględnieniem współczesnych warunków i specyfiki poruszanych problemów. więcej »

cena 18,00 zł

Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej

Zofia Budrewicz
Maria Sienko (red.)

Dziewiąty tom prac z serii Region – Edukacja – Kultura. Monografia, ilustrując dawny oraz współczesny obraz życia człowieka, ukazuje, jak ważną rolę pełniła i pełni w nim wciąż sfera praktyk kulturowych związanych z szeroko... więcej »

cena 26,00 zł

Troska o siebie wobec innego – prolegomena

Hanna Stępniewska-Gębik

Autorka wprowadza troskę o siebie do filozofii edukacji zarówno w wymiarze koncepcji, jak i praktyki pracy nad sobą. Analizuje różne kwestie, m.in. etykę troski w ujęciu Miltona Mayeroffa, Carol Gulligan (przedstawicielki nurtu... więcej »

cena 23,00 zł

Witold Adam książę Czartoryski (1822–1865)

Barbara Obtułowicz

Książka poświęcona Witoldowi Adamowi Czartoryskiemu zawiera wątki zupełnie nieznane dotychczasowej literaturze przedmiotu. Biografia stanowi efekt długotrwałych kwerend archiwalnych i bibliotecznych, głębokiego namysłu nad problematyką...

cena 40,00 zł
opracowanie Prekursor