POLECAMY

Prasa w warsztacie badawczym historyka
Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne
Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha
Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach
Inny w edukacji i kulturze regionu
Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920–1939
E-learning akademicki. Perspektywa humanistyczna
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Po latach traumy. Psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944–1956
Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej
Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej
Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej
Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków z Wielkiej Brytanii. Coventry
Natura – Człowiek – Kultura
Poetyka losu i historii
Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – konteksty indywidualne i środowiskowe, t. 4.2
Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Językowy obraz konfliktów w tekstach rosyjskojęzycznych (1997–2009)
Politologii model krytyczny
Psychologia w promowaniu zdrowia. Muzyka – sztuka – media

Nowości

Po latach traumy. Psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944–1956

Iwona Czaja-Chudyba

Praca jest poświęcona grupie ocalałych z represji politycznych. Włącza się w nurt rozważań na temat jednostek uwikłanych w bieg historii, będących ofiarami wydarzeń historycznych. Ma przybliżyć problematykę odległych następstw... więcej »

cena 23,00 zł

Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej

Ewa Horyń

Autorka zebrała i przeanalizowała polską leksykę z zakresu górnictwa solnego w XVI–XVIII w. Prezentacja i opis materiału leksykalnego skoncentrowane są na przedstawieniu słownictwa, które swoją tematyką obejmuje dwie sfery –... więcej »

cena 24,00 zł

Psychologia w promowaniu zdrowia. Muzyka – sztuka – media

Helena Wrona-Polańska
Aleksander B. Skotnicki (red.)

Monografia prezentuje problematykę promocji zdrowia z punktu widzenia psychologii. Nauka o zdrowiu ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też zagadnienia promocji zdrowia łączą różne dyscypliny naukowe tworzące ich teoretyczne podstawy, a...

cena 19,00 zł
opracowanie Prekursor