POLECAMY

Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
1866. Odbudowa samorządu krakowskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa
Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej
Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt
Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 1. Dzieje i rozwój
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 2. Związki nauki ze sztuką
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 3. Technika na łamach
Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954 – 1970. Wybór dokumentów
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka, t. 5
Jerzy Giedroyc, Michał Sokolnicki. Korespondencja 1947–1960
Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze
Dom, codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne
Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją

Nowości

Artysta w fabryce. Dwa oblicza mecenatu przemysłowego w PRL

Bernadeta Stano

Rozprawa dotyczy ważnego problemu – relacji sztuki i przemysłu w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Jest to studium z zakresu życia artystycznego, którego autorka, opierając się na obszernej kwerendzie archiwalnej i prasowej, zarówno... więcej »

cena 41,00 zł

Między propagandą a rzeczywistością. Mieszkanki Nowej Huty w latach 1956–1970

Agnieszka Chłosta-Sikorska

Autorka zarysowała portret zbiorowy kobiet żyjących w Nowej Hucie w latach 1956–1970. Ukazała szereg ciekawych informacji na temat realiów Polski w okresie, gdy I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był...

cena 34,00 zł

Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954 – 1970. Wybór dokumentów

Piotr Trojański (wybór i oprac.)

Edycja źródłowa dokumentów archiwalnych, związanych z powołaniem do życia i funkcjonowaniem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego (MKO) w latach 1954-1970. Wybór dokumentów i ich opracowanie zostały poprzedzone rozbudowanym wstępem...

cena 45,00 zł

Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją

Małgorzata Chrobak

Celem rozprawy jest próba monograficznego uchwycenia portretu młodego bohatera powieści o tematyce współczesnej. Autorka ukazała wybrane aspekty kondycji bohatera ówczesnej prozy, które odzwierciedlają przemiany społeczno-obyczajowe w... więcej »

cena 29,00 zł

Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice

Agnieszka Fluda-Krokos (red.)

Publikacja zawiera 22 teksty poświęcone ekslibrisowi. Ich autorami są polscy i zagraniczni badacze, kolekcjonerzy i miłośnicy proweniencji, reprezentujący różne instytucje nauki i kultury – uniwersytety, muzea, biblioteki, galerie. Prace...

cena 31,00 zł

Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej

Łukasz Murzyn
Rafał Solewski
Sebastian Stankiewicz
Bernadeta Stano (red.)

Zbiór tekstów powstał z zamiarem rozwinięcia wystawy #dziedzictwo, która odbywała się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kontynuuje on problemowy układ ekspozycji odsłaniającej różnorakość sposobów odnajdywania i interpretowania śladów...

cena 41,00 zł
opracowanie Prekursor