POLECAMY

Kraków literacki w XIX wieku. Szkice
Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV–XVIII wieku
Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie
Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości
Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem
Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją – konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli
Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975)
Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej
Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo
Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej (1942–1952)
Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu
Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow
Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie
Witold Adam książę Czartoryski (1822–1865)
Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych
Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia
(Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku

Nowości

UWAGA!

Informujemy, że w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym w Polsce od 16 marca do odwołania Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego pracuje głównie w trybie zdalnym. Ze wszystkimi pracownikami Wydawnictwa można się kontaktować... więcej »

opracowanie Prekursor