POLECAMY

Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej
Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60+. Przykłady oddziaływań
Dom, codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne
Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne
Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach
Jerzy Giedroyc, Michał Sokolnicki. Korespondencja 1947–1960
Emigranci czy współcześni nomadzi? Socjologiczny obraz Polaków w Austrii
Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach
Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Na przykładzie województwa małopolskiego
Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Vol. 4. Towards Questions and Answers about Human Well-being
Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze
Spiekane kompozyty stalowe wzmacniane dwuborkiem tytanu
Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku
Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich
Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży
Możliwości terapii i wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947
Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Objaw – znak – kod. Rozważania w kontekście prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka
Prawne aspekty świadczenia usług w Szwajcarii przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej
Wyrazić smutek. Szkice o elegii rosyjskiej XIX wieku

Nowości

Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Na przykładzie województwa małopolskiego

Janusz Ropski
Sabina Santra-Półgrabi
Paweł Ostrachowski (red.)

Autorzy tej publikacji poruszają zagadnienia obecne w prawie, polityce, edukacji oraz dyskursie publicznym, a także wiele kwestii związanych ze specyfiką funkcjonowania bezpieczeństwa strukturalnego na terenie województwa małopolskiego.... więcej »

cena 21,00 zł

Zarys audiofonologii edukacyjnej

Anna Czyż
Katarzyna Plutecka (red.)

Monografia napisana z myślą o współczesnych terapeutach specjalizujących się we wspieraniu rozwoju i funkcjonowania osób z uszkodzonym słuchem, uwzględniająca osiągnięcia techniki i medycyny XX i XXI w. W książce omówiono między... więcej »

cena 29,00 zł

Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach

Bogusław Skworonek
Ewa Horyń
Agnieszka Walecka-Rynduch (red.)

Głównym tematem pracy są nowe wzory komunikacji we współczesnym dyskursie publicznym i medialnym. Artykuły podzielone zostały na trzy części merytoryczne: w pierwszej scharakteryzowane zostały różne aspekty nowej komunikacji w sieci... więcej »

cena 29,00 zł
opracowanie Prekursor